---languaqge:-------nl verhuurburo cadzand homepage
www.cadzand.nl

vakantiewoningen ● verkoop ● verhuur

Aandachtspunten bij verkoop


Wanneer u uw woning in verkoop geeft dient u een aantal zaken in het oog te houden:

De verkoper.
De persoon die de woning in verkoop geeft, dient ook de eigenaar van de woning te zijn, danwel de bevoegdheid te hebben om de woning te verkopen.

Tekeningen.
Heeft u nog tekeningen van de bouw, een lastenboek of verbouwtekeningen, dan wil de toekomstig eigenaar deze graag hebben. Ook makkelijk bij het bepalen van de oppervlakte c.q inhoud van de woning.

Eigendomsbewijs.
U heeft van de notaris een eigendomsbewijs ontvangen, Verhuurburo Cadzand wil, als bemiddelaar bij verkoop, deze graag inzien om eventuele zaken zoals erfdienstbaarheden te kunnen bestuderen.

Appartementsrechten.
Bij een appartement zijn tevens de verslagen, jaarverslag, begroting en financieel verslag, statuten, huishoudelijk reglement, van de vereniging van eigenaren gewenst. Dit van de laatste 3 jaar. Zijn er nog brochures, lastenboek of andere zaken die u heeft en van belang kunnen zijn? Dan vernemen wij dit graag.

Informatieplicht.
Volgens artikel 17 van het Burgerlijk Wetboek dient de woning te worden overgedragen 'vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen met uitzondering van datgene welke de koper heeft aanvaard'. Als verkoper dient u dus alle ter zake doende feiten te melden, dus ook (bouwkundige) gebreken en problemen die u bekend zijn. Denk daarbij aan rechten en plichten die op de woning rusten, zoals het recht van overpad, het verbod om aan te bouwen of verbouwen. Of achterstallig onderhoud dat u bekend is.