---languaqge:-------nl verhuurburo cadzand homepage
www.cadzand.nl

vakantiewoningen ● verkoop ● verhuur

Aankoopkeuring


De verkoper van een vakantiewoning heeft naar nederlands recht een zogenaamde "informatieplicht". De verkoper dient alle ter zake doende feiten, dus gebreken van de woning, rechten en plichten die op de woning rusten te melden.

 

Onderzoeksplicht.
Ook de koper kan niet zomaar vertrouwen op zijn gevoel, naar nederlands recht heeft hij "onderzoeksplicht". Hij dient zich van alle ter zake doende feiten op de hoogte te stellen.

Aankoopkeuring.
Wanneer u als koper zekerheid wilt hebben adviseren wij u een aankoopkeuring te laten uitvoeren door een onpartijdig en objectief keuringsburo, liefst met ruime ervaring met betrekking tot bouwen en wonen aan zee. (!) Een onafhankelijk keuringsburo zal een keuringsbezoek brengen aan de woning en aan de hand van de bevindingen een objectief bouwkundig opname middels een rapport uitbrengen.  Wij kunnen u ook hier van dienst zijn.