---languaqge:-------nl verhuurburo cadzand homepage
www.cadzand.nl

vakantiewoningen ● verkoop ● verhuur

Roken

Roken is in al onze woningen niet toegestaan.


Op één enkele uitzondering na is het verboden te roken in de woningen die bij ons gehuurd kunnen worden. 

Steeds meer komt van onze huurders de vraag of er toch geen huisdieren in de woning zijn geweest  of dat er zeker niet gerookt is. Wij kunnen onmogelijk garanderen dat dat zo is, maar wij proberen er wel zo goed mogelijk op toe te zien dat de regels gevolgd worden.

De reden is dat steeds meer mensen met luchtwegenaandoeningen problemen krijgen wanneer een huisdier in de woning is geweest of  als er gerookt  werd  in een woning.

Wij vragen dan ook aan onze huurders uitdrukkelijk niet te roken in de woningen.