www.cadzand.nl

vakantiewoningen ● verkoop ● verhuur

Dijken en sloten

Op uw ontdekkingstocht door onze natuur, dient u zeker op te letten op sloot en waterkanten, dijkjes en struikgewas. De laatste tijd gaat met ervan uit, dat slootkanten e.d. niet meer platgebrand of gesproeid dienen te worden, maar juist hun eigen gang dienen te gaan. Zo hoopt men zeldzame en bijzondere planten en dieren weer een kans te geven. Vooral opletten als u erlangs fietst! Op het eerste gezicht lijkt het maar een zootje, maar let eens op welke prachtige planten zich opnieuw kunnen ontwikkelen.

Een kudde schapen is landschappelijk niet alleen leuk om te zien, maar ook uitstekend in staat een stuk dijkonderhoud uit te voeren.Aanleg nieuwe natuurgebieden

Een aantal projecten behelst het opnieuw tot natuurgebied brengen van een aantal stukken grond in de streek. De bedoeling is het geheel  Nederland van natuur en recreatiegebied te voorzien, op een aaneengesloten manier door het gehele land.
Dit is de nieuwe groese polder tussen Oostburg en Nieuwvliet en Groede. Verschillende grachtjes en waterlopen zijn opnieuw gegraven, de natuur kan er weer zijn gang gaan. Ook bij Retranchement zijn grote werken gaande om het oude landschap weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Of daar nu dan weer zee zal komen...


kievittepolder

De Kievittepolder ligt ten noorden van de noordijk, en is een van de oudste buitendijkse gedeeltes van het landje van Cadzand. Eeuwen geleden was dit het duingebied dat aan de noordwest zijde van het eiland zich vormde, langs het Zwin. Op de luchtfoto ziet u het grote parkeerterrein, en te nooorden daarvan een rij bomen, dit is de Noorddijk, een van de eerste dijken van het landje van Cadzand. Ten noorden van de Noorddijk, ligt dan de kievittepolder, daarna de zee.